Ny pulje skal fremme cykelparkering i forbindelse med kollektiv trafik

19-03-2020

Puljen skal bl.a. bidrage til at forbedre cykelparkeringsforholdene ved stationer, skabe tryghed ved cykelparkeringspladserne samt fremme brugen af el-cykler og el-ladcykler og dermed styrke sammenhængen mellem cykling og kollektiv trafik. Ansøgningsfristen forventes at blive den 14. august 2020.

Klaus Holsting

Folketinget har afsat en pulje på 50 mio. kr. i 2020 til at fremme cykelparkering ved jernbanestationer, herunder lokalbanestationer, samt ved metro- og letbanestationer. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer puljen.

Offentlige myndigheder, trafikselskaber eller offentligt ejede selskaber kan ansøge om puljens midler til et projekt. Der er også mulighed for at indgå i et samarbejde med andre parter om et projekt. Ansøgeren skal selv bidrage med minimum 50 procent af udgiften til projektet.
Ansøgningen skal bestå af en projektbeskrivelse og et budget for projektet. Skabeloner til brug herfor ligger på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Ansøgningerne skal være gennemarbejdede og konkrete. Ansøgningen skal indeholde følgende:

 • Beskrivelse af projektets hovedformål
 • Beskrivelse af det konkrete projekt 
 • Beskrivelse af forventede resultater og effekter af projektet
 • Projektets budget 
 • Projektets løbetid, herunder startdato og slutdato


Ansøgningerne prioriteres ud fra følgende kriterier: 

 • At projektet forøger kapaciteten og generelt forbedrer cykelparkeringsforholdene.
 • At projektet bidrager til større tryghed omkring cykelparkering.
 • At projektet fremmer brugen af el-cykler og el-ladcykler bl.a. gennem bedre og sikrere parkeringsforhold.
 • At flest muligt får gavn af projektet.
 • At projektet styrker integrationen mellem den kollektive trafik og cykling.
 • At projektet koordineres med relevante aktører.
 • At de relevante myndigheder indtænker projektet i en sammenhængende cykelplan for kommunen. Planen skal være vedlagt ansøgningen.

Det forventes, at ansøgningsfristen til puljen bliver den 14. august 2020. 

Bekendtgørelsen for puljen er forsinket pga. den aktuelle situation med coronavirus/COVID-19. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil komme med nærmere information, når der er nyt.

Spørgsmål angående puljen kan rettes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 

Gå til pulje til fremme af cykelparkering i kombination med kollektiv trafik (nyt vindue)

Kontakt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Spørgsmål angående puljen kan rettes til mailadressen: puljer@tbst.dk