Høring af miljøkonsekvensrapport for etablering af Lynetteholm

30-11-2020

By & Havn har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for etablering af Lynetteholm - en ny halvø der ønskes etableret i Københavns Havn i forlængelse af Refshaleøen. Rapporten er sendt i høring med frist den 25. januar 2021.

Foto: Cowi

Miljøkonsekvensrapporten beskriver de miljøpåvirkninger, som etablering af Lynetteholm vil medføre. Miljøvurderingen vedrører etablering af øen samt jordopfyld. 

Eventuelle kommentarer til miljøkonsekvensrapporten kan indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest den 25. januar 2021 til nedenstående mailadresse med henvisning til ’Lynetteholm’.

Det forventes, at By & Havn vil afholde et informationsmøde den 5. januar 2021. 

 

Indsend høringsvar til styrelsen
VVM@trafikstyrelsen.dk

 

Se høringen over miljøkonsekvensrapporten (nyt vindue)
 

Om Lynetteholms-projektet

Lynetteholm vil udgøre et areal på ca. 2,8 km2. Der vil for størstedelen være tale om et nyttiggørelsesdepot, hvori der kan deponeres overskudsjord fra anlægsprojekter i København. Opfyldet forventes at vare 30-40 år, alt efter anlægsaktiviteten i byen.

Tilladelse til etableringen af Lynetteholm vil blive givet ved en anlægslov, som skal vedtages af Folketinget. Du kan læse mere om det samlede Lynetteholms-projekt på Københavns Kommunes hjemmeside. 

 

Læs mere om projektet på Københavns Kommunes hjemmeside (nyt vindue)

Læs mere om projektet på styrelsens hjemmeside (nyt vindue)