Havne- og fiskeripuljen er åben for ansøgninger

01-07-2021

Det er nu muligt at ansøge om tilskud til projekter under Havne- og fiskeripuljen. Der er ansøgningsfrist den 16. august.

I forbindelse med finansloven er der i 2021 afsat 25 mio. til puljen, som har til formål at understøtte omstillings- og udviklingsindsatser inden for havne- og fiskerierhvervet samt relaterede følgeerhverv.

Ansøgerkredsen er havne, fiskeri- og følgehverv.

Ansøgningerne bedømmes ud fra følgende kriterier:

  1. Den grønne omstilling accelereres, hvorved udslip af CO2 og øvrige emissioner begrænses, fx ved etablering af strømforsyning til skibe.
  2. Der opnås en forbedret affaldshåndtering med særligt fokus på genanvendelse.
  3. Der bidrages til at sikre en videreudvikling af fiskerierhvervet og relaterede følgeerhverv.
  4. Der bidrages til den lokale og regionale beskæftigelse og erhvervsudvikling.

Ansøgningerne prioriteres ud fra en vurdering af, hvor der forventes at opnå den største effekt pr. investerede krone for såvel den grønne omstilling som erhvervsudviklingen.

Der er frist for ansøgning d. 16. august 2021.

Trafikstyrelsen har udarbejdet en vejledning til ansøgningen samt skabeloner til budget og regnskab, projektbeskrivelse mv.  

Du kan finde yderligere information om puljen og ansøgningsmateriale på Trafikstyrelsens hjemmeside:

 

Gå til yderligere information om Havne- og fiskeripuljen samt ansøgningsmateriale her (nyt vindue)