Klager over afgørelser på kørekortområdet efter 1. oktober 2021

06-10-2021

I forbindelse med en større ressortændring af kørekortområdet flyttes behandlingen af klagesager inden for kørekortområdet fra Færdselsstyrelsen til Trafikstyrelsen.

Overflytningen betyder, at klager over afgørelser på kørekortområdet skal sendes til Trafikstyrelsen fra den 1. oktober 2021.

De sager, som er igangsat hos Færdselsstyrelsen inden 1. oktober 2021, og som Færdselsstyrelsen ikke når at behandle færdig, vil den 1. oktober 2021 blive oversendt til Trafikstyrelsen, som vil færdigbehandle sagerne.

Der vil ikke blive givet besked i de enkelte sager om oversendelsen. Trafikstyrelsen vil tage kontakt til klager, hvis der er behov for yderligere information i de konkrete sager.

Du kan læse mere på Trafikstyrelsens hjemmeside, hvor du også kan finde kontaktinformation i forhold til fremsendelse af klager over afgørelse samt eventuelle spørgsmål til konkrete sager.