Ny pulje til grøn omstilling af færger

01-10-2021

Den 1. november træder Bekendtgørelse om pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger i kraft. Dermed får danske indenrigsfærgeruter mulighed for at søge om tilskud til grøn omstilling af deres færger.

Ansøgningen skal være modtaget af Trafikstyrelsen senest den 15. november 2021, og der kan søges om tilskud til anskaffelse af nye færger eller til retrofit af eksisterende færger.

Der er afsat 233 mio. kr. til puljen i 2021, hvoraf de 148 mio. kr. er afsat til grøn omstilling af kommunalt drevne indenrigsfærger, mens de 85 mio. kr. er afsat til grøn omstilling af både kommunalt drevne og kommercielle indenrigsfærger.

Tilskuddet er på 25 % af de støtteberettigede omkostninger. Det er både muligt at søge om tilskud til projekter, der er på et tidligt stadie, projekter fra eventuelle tilbudsgivere, der agter at byde på udbud af danske indenrigsfærgeruter, samt mere modne projekter, hvor ansøgeren er klar til at indgå aftale om anskaffelse eller retrofit umiddelbart efter et eventuelt tilsagn er givet.

Transportministeriet har derudover afsat en pulje på 2 mio. kr. i 2021 til rådgivning og information om grøn omstilling af indenrigsfærger. Yderligere information herom findes her: 

 

Link til Transportministeriets side om rådgivning (åbner i nyt vindue)

 

Der er endvidere afsat yderligere 50 mio. kr. til grøn omstilling af kommunalt drevne indenrigsfærger i 2022. Bekendtgørelse herom følger.

Du kan læse mere om bekendtgørelsen og puljen på styrelsens hjemmeside, hvor du også finder relevant ansøgningsmateriale.

 

Link til Trafikstyrelsens side vedr. pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger (åbner i nyt vindue)