Årsrapport for puljerne 2022

05-04-2023

I årsrapporten kan du læse om Trafikstyrelsens tilskudspuljer til forbedring af kollektiv trafik og fremme af grøn transport.

Trafikstyrelsen administrerer 12 tilskudspuljer, hvis formål bl.a. er at mindske transportsektorens udledning af CO2 og forbedre den kollektive trafik.

Der er i perioden fra 2009 til 2022 givet tilsagn til 541 projekter om støtte for i alt 1,7 mia. kr. Af de 541 projekter, der har fået tilsagn, er 415 projekter afsluttet. Inklusiv ansøgernes medfinansiering til projekterne bliver den samlede investering ca. 2,6 mia. kr.

I 2022 er der udmøntet fire puljer:

  • Pulje til grønne busser og grøn flextrafik
  • Pulje til bedre busfremkommelighed i hele landet
  • Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger
  • Havnepulje 2022

Hvis du vil vide mere om de 12 tilskudspuljer, kan du læse mere om disse i årsrapporten.

Gå til Årsrapport for puljerne 2022 (nyt vindue)

Senest opdateret 16-08-2023