Trafikstyrelsen publicerer revideret Dansk Safety Programme (DKSSP) for luftfart

17-02-2023

Det danske State Safety Programme (DKSSP) er et detaljeret program over, hvordan den danske stat arbejder med sikkerhed i den civile luftfart, samt hvilke internationale forpligtelser den danske stat har, og hvordan der leves op til disse.

DKSSP er udarbejdet på baggrund af krav fra den internationale FN-organisation (ICAO) for civil luftfarts Annex 19 til Chicago Konventionen. Annex 19 omhandler Safety Management, der indeholder krav til staters og virksomheders implementering og brug af Safety Management Systemer (SMS).

I denne tredje revidering beskrives det danske system og hvordan de forskellige dele arbejder sammen. For Danmarks vedkommende har hovedparten af ICAO-kravene været opfyldt i en længere årrække. Denne tredje udgave af DKSSP er en justering af allerede fastsatte elementer i det danske reguleringssystem for luftfarten samt en opdateret beskrivelse af, hvorledes DKSSP understøtter relevante elementer i ICAO’s Global Aviation Safety Plan (GASP) og European Plan for Aviation Safety (EPAS), som er udarbejdet af EU-Kommissionen. Ændringerne indeholder fortrinsvis justeringer i de internationale retningslinjer og regler, primært i forhold til ICAO og EU.  

DKSSP beskriver også, hvordan den grønlandske og færøske særstilling, som ikke-medlemmer af EU, håndteres i luftfartssikkerhedssammenhæng.

DKSSP er således et strategisk dokument, der først er planlagt til opdatering igen i 2027, og som beskriver, hvor sikkerheden i den danske civile luftfart skal bevæge sig hen.

 

Trafikstyrelsen har netop også publiceret DKPAS, og det skal i den forbindelse nævnes, at DKPAS er en årlig beskrivelse af, hvordan der aktivt arbejdes med de forskellige emneområder som nævnes i DKSSP. DKPAS er det konkrete arbejdsredskab - en handlingsplan for, hvordan emner i DKSSP skal opnås.

 

Se publikationen 'Dansk State Safety Programme 2023' (åbner i nyt vindue)