Vi får færre breve, men henter flere pakker i butikker og bokse

16-01-2023

Postmarkedet er under hastig forandring. Vi får stadig færre breve, men henter pakker fra et stigende antal postbutikker og bokse som aldrig før. Læs Trafikstyrelsens nye redegørelse med fakta om, hvordan postmarkedet udvikler sig.

Hvor meget falder mængden af de breve, vi sender til hinanden?
Hvor mange postbutikker og pakkebokse har PostNord Danmark åbnet de seneste år?
Hvad klager kunderne over hos postvirksomhederne?

Du kan finde svar på alle disse spørgsmål og mange flere i Trafikstyrelsens Redegørelse 2021 om det danske postmarkeds tilstand og udvikling.

Trafikstyrelsen følger udviklingen på det danske postmarked. Det gør vi ved at indsamle data fra aktuelt 12 postvirksomheder inkl. PostNord Danmark, der har den landsdækkende pligt til at dele breve ud. Oplysningerne er med til at sikre, at vi kan føre tilsyn og behandle klager over virksomhederne på et godt oplyst grundlag.

Dette års redegørelse viser, at postmarkedet er under hastig forandring, fortæller kontorchef i Trafikstyrelsen, Line Elikofer:

Vores årlige redegørelse bekræfter de seneste års klare tendens; nemlig at udviklingen med færre breve og flere pakker fortsætter, primært fordi vi får flere breve digitalt og køber flere varer på nettet. Det er vores forsigtige vurdering, at den samlede pakkemængde i 2021 udgjorde omkring 174 millioner pakker. Dermed var mængden af pakker for første gang oppe på niveau med mængden af breve, der i 2021 lå på 181 millioner.

Flere postbutikker og bokse til pakker

Ifølge kontorchefen medfører udviklingen på postmarkedet også forandringer hos PostNord Danmark, der i de seneste år har åbnet flere postbutikker og etableret flere selvbetjeningssteder rundt om i landet til at håndtere især pakker, men også breve.

Den store mængde pakker betyder, at PostNord Danmark har tilpasset sig markedet ved at etablere flere postbutikker med personlig betjening. I 2016 havde postvirksomheden eksempelvis 193 postbutikker. I 2021 var det tal oppe på 476. Også antallet af selvbetjente bokse til pakker er steget betydeligt. Her er der tale om mere end en tredobling fra 2016, hvor der var 467 bokse, til 1.740 bokse i 2021.

Klager over problemer med breve og pakker

I 2021 har Trafikstyrelsen ifølge redegørelsen behandlet 163 sager, hvor borgere har klaget over en af de 12 postvirksomheder. I alle tilfælde er sagerne i gennemsnit blevet behandlet væsentligt under det fastsatte servicemål på 6- til 10 uger. Line Elikofer:

Langt de fleste klager over en utilfredsstillende levering af post eller utilstrækkelig erstatning for pakker, der er blevet beskadiget under transporten. De fleste klager over pakker, der er beskadiget eller bortkommet.

Trafikstyrelsen tjekker også, at postvirksomhederne lever op til Postloven ved at offentliggøre, hvor mange breve og pakker de distribuerer ud til kunderne. Desuden holder vi øje med, at virksomhederne gennemfører servicemålinger og redegør for antallet af klager, og hvordan de er behandlet.