49,5 millioner i støtte til investeringer i danske erhvervshavne

08-03-2023

De 28 ansøgninger til havnepulje 2022 er nu blevet vurderet, og Transportministeren har besluttet, at 10 af projekterne får tilsagn om støtte.

Der har været stor interesse for puljen. Trafikstyrelsen har modtaget 28 ansøgninger om støtte for i alt 176,3 mio. kr.

Med Transportministerens beslutning udmøntes hele puljen, og 10 ansøgninger får helt eller delvist tilsagn om støtte fra puljen.

De 10 projekter, som får støtte fra puljen, omfatter bl.a. etablering af landstrømanlæg, nye kajanlæg, uddybning af havnebassiner, adgangsinfrastruktur og havneinfrastruktur som understøtter servicering af havvindmølleparker.

Nedenstående oversigt viser de projekter, der har fået tilsagn om støtte.

 

Ansøger Titel Ansøgt tilskud (mio. kr.) Bevilget tilskud (mio. kr.)
Associated Danish Ports A/S Landstrøm til international ro/ro-trafik på Fredericia Havn 8,0 8,0
Kalundborg Havn Landstrøm i Kalundborg Havns Østhavn 6,7 6,6
Skagen Havn Udvidelse af Auktionsbassin i Skagen Havn 11,3 9,5
Thyborøn Havn Landstrømsanlæg på Thyborøn Havn 2,6 2,6
Vejle Erhvervshavn Udbygning af havnen som multimodalt knudepunkt 5,0 5,0
Hvide Sande Havn Ny Nordvestkaj i Hvide Sande 9,0 8,6
Thorsminde Havn Opgradering af Thorsminde havn til basishavn for vindoperatører 3,4 3,1
Thorsminde Havn Nyt Kajanlæg til Thorsminde havn 4,2 4,0
Thyborøn Havn Ny indkørsel til Sydhavnsområdet 3,5 1,5
Aabenraa Havn Forbedring af fendre på Kaj 8 i Aabenraa Havn 0,6 0,6
Total    54,5  49,5

 De ansøgte og bevilgede tilskud, som indgår i tabellen, er afrundede tal. Derfor afviger summen af ansøgte tilskud fra total.

 

Læs mere om Havnepulje 2022