Ny udgave af BL 9-15 Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (Lufthavnstakster), 5. udgave

13-03-2023

Trafikstyrelsen har foretaget ændringer i BL 9-15, som har virkning fra d. 15. marts 2023. BL’en gennemfører en række ændringer forud for den kommende forhandling om en ny takstaftale for Københavns Lufthavne, der indledes d. 1. april 2023.

Den nuværende takstaftale for Københavns Lufthavn og Roskilde Lufthavn udløber ultimo 2023. Forhandlinger om takstaftale for den følgende periode indledes d. 1. april 2023.

Den nye BL 9-15 (5. udgave) vil gennemføre en række ændringer forud for den kommende forhandling.

Ændringerne er alene relevante for lufthavne, som er åbne for erhvervsmæssig lufttrafik, og hvor den årlige trafik overstiger 5 mio. passagerbevægelser. Roskilde Lufthavn er omfattet af BL’en, da den indgår i et lufthavnsnetværk med Københavns Lufthavn.

De vigtigste ændringer i bekendtgørelsen vedrører:

  • Justering af mulighed for ændringer i løbet af reguleringsperioden.
  • Justering af referenceåret for den kommende forhandling.
  • Udgifter til styrelsens rådgivere.

 

Reglerne træder i kraft d. 15. marts 2023.

 

Se BL 9-15 på Trafikstyrelsens hjemmeside
Se høringsnotaterne på Høringsportalen (nyt vindue)