Miljøvurdering af Lynetteholms projektændringer sendes i høring

31-03-2023

Den supplerende miljøkonsekvensrapport for projektændringerne i Lynetteholm-projektet sendes hermed i offentlig høring frem til den 8. maj 2023.

I forlængelse af den politiske aftale den 31. maj 2022 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har By & Havn anmodet Trafikstyrelsen om, at de aftalte projektændringer i Lynetteholmprojektet bliver miljøkonsekvensvurderet.

Projektændringerne omfatter ændring af den nordlige dæmning fra spunsvæg til stendæmning, samt at havbundssedimentet bliver indbygget i Lynetteholm frem for at blive klappet ved Køge Bugt.

Trafikstyrelsen er myndighed, når det handler om ændringer eller udvidelser af Lynetteholm, jf. § 4 i lov nr. 1157 af 11/06/2021 om anlæg af Lynetteholm.

By & Havn har ønsket at projektændringen undergår en miljøkonsekvensvurdering uden en forudgående screeningsafgørelse.

By & Havn har derfor udarbejdet en supplerende miljøkonsekvensrapport med en væsentlighedsvurdering, som blev færdiggjort 31. marts 2023 og som nu sendes i offentlig høring.

Du kan læse den supplerende miljøkonsekvensrapport her.

Senest opdateret 31-03-2023