Miljøkonsekvensrapport om udvidelse af Øresundsmotorvejen i høring

16-10-2023

Sund & Bælt har gennemført en miljøkonsekvensvurdering af mulighederne for at udvide Øresundsmotorvejen. En rapport om miljøkonsekvenserne er nu i offentlig høring frem til den 8. december.

Ifølge Infrastrukturplan 2035 er det planen at udvide Øresundsmotorvejen for at løse trængselsproblemer i myldretiden og omfattende kødannelser i forbindelse med fx trafikulykker.

Derfor har Sund & Bælt, der er infrastrukturforvalter og bygherre på udvidelsen, gennemført en miljøkonsekvensvurdering med henblik på at undersøge projektets virkninger på miljøet.

Miljørapport i høring

Trafikstyrelsen varetager myndighedsopgaven i forbindelse med miljøvurderingen i kraft af Vejloven. Det endelige projekt skal vedtages ved anlægslov af Folketinget.

Sund & Bælt har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som bliver sendt i otte ugers offentlig høring fra fredag den 13. oktober til fredag den 8. december 2023.

Her kan du læse hele Miljøkonsekvensrapporten og tilhørende bilag.

Borgermøde om projektet

Den 6. november 2023 afholder Sund & Bælt et borgermøde, hvor interesserede kan høre mere om projektet. Informationer om borgermødet bliver offentliggjort på Sund & Bælts hjemmeside.

Eventuelle bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten og projektets eventuelle påvirkninger på miljøet skal senest den 8. december 2023 sendes til Trafikstyrelsen på  vvm@trafikstyrelsen.dk og tmsj@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2022-077460.