Projektændring i høring: Fredet tudse på Lynetteholm

05-09-2023

By & Havn ønsker, at giver mulighed for at den grønbrogede tudse kan få adgang til de midlertidige levesteder på Lynetteholm. Dispensationsansøgningen medfører, at den supplerende miljøkonsekvensrapport for projektændringen kommer i høring frem til den 5. oktober.

I 2021 vedtog Folketinget Lov om anlæg af halvøen Lynetteholm i Københavns Havn, hvor rammen for projektet beskriver, at der skal opsættes et hegn for at holde den fredede grønbrogede tudse ude af projektområdet.

Paddearten er nemlig omfattet af EU's Habitatdirektiv bilag IV, der skal beskytte en række truede og sårbare dyrearter.

By & Havn, der står for at udvikle og anlægge Lynetteholm, ønsker i stedet at lade den grønbrogede tudse få gavn af de midlertidige levesteder, som jordopfyldningen af den kunstige ø vil give mulighed for.

Projektændringen i forhold til den grønbrogede tudse vil kræve en dispensation for levestedsbeskyttelsen, der er Trafikstyrelsens ressortområde, og individbeskyttelsen af dyrearter, der er Miljøstyrelsens ressortområde.

Dispensationsansøgningen medfører, at den supplerende miljøkonsekvensrapport for projektændringen skal i høring frem til den 5. oktober.

Eventuelle bemærkninger til projektet skal indsendes senest den 5. oktober 2023 til VVM@trafikstyrelsen.dk og tmsj@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2023-132300.

Vi skal gøre opmærksom på, at man ved at afgive et høringssvar, samtykker til offentliggørelse, blandt andet afsenders navn og mailadresse. Alle høringssvar bliver oversendt til By & Havn som er bygherre.