Årsrapport gør status over sager om miljøvurdering

07-03-2024

Trafikstyrelsen er klar med den seneste årsrapport for VVM. Her fremgår det blandt andet, at tre større havneudvidelser blev tilladt i 2023.

Når der laves store anlægsprojekter på transportområdet, er det vigtigt at kende konsekvenserne for miljøet. Derfor laver Trafikstyrelsen hvert år adskillige VVM-undersøgelser ved veje, jernbaner, broer og havne, og nu er den seneste årsrapport for området klar.

Årsrapporten indeholder både en oversigt over igangværende sager og afgørelser fra 2023, mens de processer og den jura, der ligger bag sagsbehandlingen, også er beskrevet.

Miljøvurderingssagerne skal sikre, at det er tydeligt, hvilke miljøeffekter et anlægsprojekt har, og at alle har mulighed for at blive hørt i forbindelse med beslutningsprocessen.

Særligt fokus på havneudvidelser

Årsrapporten viser, at Trafikstyrelsen i 2023 har afgjort 25 screeninger for miljøvurderings-pligt. Her var sagsbehandlingstiden i gennemsnit to og en halv måned.

Derudover har Trafikstyrelsen afgjort seks miljøvurderingssager, hvor der er truffet afgørelse på baggrund af en fuld miljøkonsekvensrapport (MKR). I de sager har det taget cirka et år fra første udkast til den endelige afgørelse.

I tre tilfælde er miljøvurderingerne lavet i forbindelse med ansøgninger om havneudvidelser. De tre vurderingssager for havnene i Fredericia, Rønne og Skagen tog i gennemsnit 23 måneder at behandle.

Du kan læse den fulde VVM-årsrapport her.