Ny rapport om postmarkedets udvikling er klar

13-03-2024

I 2022 fortsatte faldet i brevmængden i Danmark, og samtidig mistede Covid-19-pandemien en stor del af sin indflydelse. Det viser den seneste redegørelse for postmarkedet, som Trafikstyrelsen netop har offentliggjort.

Færre breve og flere pakker. Den udvikling, der har kendetegnet postmarkedet i de seneste år, fortsatte i 2022, hvor Danmark oplevede det største fald i brevmængden på tværs af hele EU.

Det viser Trafikstyrelsens nye redegørelse for udviklingen på postmarkedet i 2022.

I redegørelsen fremgår det, at der på det tidspunkt var 12 godkendte postvirksomheder, som havde en samlet årlig omsætning på cirka otte milliarder kroner. Det er et fald på to procent i forhold til året før.

I alt blev der sendt 170 millioner breve, hvilket er seks procent mindre sammenlignet med 2021, mens der ifølge Trafikstyrelsens vurdering blev sendt omkring 185 millioner pakker.

Søger mod digitale løsninger

Generelt var det danske postmarked præget af stadigt faldende brevmængder, hvilket især skyldes, at både virksomheder, myndigheder og private søger mod de digitale løsninger.

Tendensen ses over hele verden, og for de fleste operatører er brevmængderne faldet betydeligt i de seneste år – en udvikling, der ventes at fortsætte.

Samtidig mistede Covid-19-pandemien i 2022 en stor del af sin indflydelse på vores købemønstre, hvilket ses ved faldende vækst i e-handelen, som ellers steg kraftigt i 2020 og 2021.

Du kan læse den fulde redegørelse for postmarkedet her.

OBS: Da redegørelsen er baseret på tal for året 2022, har den ændring af postloven, som trådte i kraft den 1. januar 2024, ikke påvirket resultaterne i denne rapport.