Trafikstyrelsen klar med fokusområder i forhold til luftfartssikkerhed

20-03-2024

Den nyeste udgave af den danske Plan for Aviation Safety, DKPAS 2024-2026, er klar. Planen beskriver de områder og emner, som Trafikstyrelsen vil have særligt fokus på i arbejdet med at opretholde den høje sikkerhed i den civile luftfart.

Aktiviteten i luftfarten er under fortsat og hastig udvikling i de her år. Antallet af flyvninger i europæisk luftrum er ved at være tilbage på niveauet fra før Covid-19-pandemien, og det er vigtigt, at myndigheder og branchen fortsat prioriterer arbejdet med sikkerhed højt.

I den sammenhæng er DKPAS 2024-2026, som beskriver de danske målsætninger for luftfartssikkerhed, et vigtigt værktøj.

Planen skal ses i et større system af internationale, europæiske og nationale planer, som er med til at sikre, at Trafikstyrelsen vælger relevante fokusområder i arbejdet med sikkerheden inden for den civile luftfart i Danmark. 

Det gælder i forhold til at understøtte de fastsatte sikkerhedsmål for dansk civil luftfart, herunder også styrelsens arbejde med at lave safety promotion med et nationalt fokus.

  • Flyvesikkerheden for kommerciel luftfart skal som minimum opretholdes på det nuværende niveau, hvor det 10-årige løbende gennemsnit for antallet af havarier ikke må overstige 0,8 pr. 100.000 flyvninger.
  • Flyvesikkerheden for øvrig luftfart skal som minimum opretholdes på det nuværende niveau, hvor det 10-årige løbende gennemsnit for antallet af havarier med dansk registrerede luftfartøjer ikke må overstige 15 pr. 100.000 flyvninger.

Samtidig vil Trafikstyrelsen blandt andet have større fokus på at udvikle et tilsynskoncept for droner, og at der arbejdes målrettet med at tydeliggøre de komplekse regler for flyvemedicin.

Tidligere dækkede DKPAS en femårig periode, med denne og fremtidige udgaver af DKPAS forholder sig til en periode på tre år.

Du kan læse den fulde ’Dansk Plan for Aviation Safety 2024-2026 her.