Fast forbindelse over Kattegat

Trafikstyrelsen deltager i forundersøgelsen af en fast Kattegatforbindelse i en arbejdsgruppe med Vejdirektoratet og Sund&Bælt.


I forundersøgelsen bliver forskellige linjeføringskorridorer, tekniske løsninger og natur- og miljømæssige, sejladsmæssige konsekvenser m.m. belyst nærmere. Forundersøgelsen omfatter både en ren vejforbindelse og en såkaldt kombineret vej- og jernbaneforbindelse.

Formålet med forundersøgelsen er at give et bedre grundlag for en politisk drøftelse og eventuelt en principbeslutning om projektets videre forløb, herunder forhold om mulige linjeføringer, anlægsøkonomi, finansiering, organisering, trafik, miljø, anlægsteknik, samfundsøkonomi mv.

Hvis der træffes beslutning om at fortsætte med videre undersøgelser af en Kattegatforbindelse, vil næste fase bestå i en VVM-udredning, med borgerinddragelse flere gange undervejs.

Kattegat.dk

Se mere på Kattegat.dk (nyt vindue)

Senest opdateret 28-11-2023