Gods på banen

Jernbanegodsmarkedet er i dag fuldt liberaliseret og fungerer principielt på markedsvilkår uden offentlige tilskud på linje med den øvrige godstransportbranche.

 

Strategiske analyser af gods på bane

Trafikstyrelsen udarbejder strategiske analyser af gods på bane og prognoser for udviklingen af jernbanegodstransporten. Analyserne varierer i såvel omfang som detaljeringsgrad og har en tæt tilknytning til de trafikale analyser af passagertrafikken.

De strategiske analyser omhandler blandt andet markedsundersøgelser af jernbanegodssektoren med henblik på fremme af gods på banen. Det kan eksempelvis være analyser af behovet for etablering eller opgradering af kombiterminaler (se nedenfor), havnespor mv.

Prognoser for udviklingen af gods på bane benyttes blandt andet som planlægningsredskab i forhold til tildeling af banekapacitet, hvor en tæt koordination mellem passager- og godstrafik er påkrævet. 

 

Baggrund

Trafikstyrelsen får bemyndigelse fra Transportministeriet til at udføre analyser af gods på bane. Dette sker som oftest i forbindelse med indgåelse af politiske aftaler, som f.eks. aftaler om trafik.

Når Trafikstyrelsen har udført den trafikale analyse, er det op til en politisk behandling at beslutte den videre udmøntning af analysens forslag og resultater.

 

Kombiterminal ved Køge 

Trafikstyrelsen udførte i 2010 en analyse af markedspotentialet for en kombiterminal ved Køge. Undersøgelsen konkluderede, at der ikke på nuværende tidspunkt er et markedsmæssigt grundlag for at etablere en ny kombiterminal i Storkøbenhavnsområdet.

Endvidere viste analysen, at det på sigt, ved forbedringer af jernbanens produktkvalitet og konkurrenceevne, kan blive nødvendigt med ekstra terminalkapacitet på Sjælland. Her konkluderede analysen, at den ekstra terminalkapacitet enten kan etableres ved en nybygning af en kombiterminal ved Køge eller ved udbygning af den eksisterende kombiterminal i Høje Taastrup.

Analysen af markedspotentialet ved en kombiterminal i Køge er gennemført i forlængelse af aftalen om en grøn transportpolitik 2009.

Senest opdateret 08-02-2023