Projektopfølgning på jernbaneprojekter

Transportministeriet har udarbejdet et fast koncept for opfølgning på afsluttede jernbaneprojekter. Opfølgningen er forankret i Trafikstyrelsen, som udarbejder notater om grundlaget for og effekterne af udvalgte projekter på jernbanen, herunder om passagerne har oplevet de forventede brugergevinster, om budget og tidsplan blev overholdt samt om projektet har resulteret i den forventede funktionalitet.

Efterhånden som notaterne bliver færdiggjort vil de fremgå her på siden.