Fjernbusanalyser

Kontakt os

Her kan du læse om analyse af konsekvenserne ved liberaliserede fjernbus-regler samt analyse om en mulig fjernbusterminal i København.


Fjernbusterminal i København

Trafikstyrelsen (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) offentliggjorde i 2017 en analyse af placering, kapacitet og organisering af en fjernbusterminal i København.

 

Analysen af en fjernbusterminal i København blev besluttet gennemført med aftale mellem den daværende regering (S, R), DF, SF og EL om "cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder" af 7. maj 2015.

 

Afstandskrav for fjernbusser

Analyse af konsekvenserne ved liberaliserede fjernbus-regler.

I 2018 udarbejdede Trafikstyrelsen (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) en analyse af reglerne for fjernbusruter. Analysen viser, at en liberalisering af reglerne for fjernbus-kørsel vil give mulighed for flere fjernbusruter.

Reglerne for fjernbusruter fremgår af lov om trafikselskaber og er ændret efter analysen blev udarbejdet.

Senest opdateret 21-02-2023