Trafikplan for den statslige jernbane

Senest opdateret 07-02-2023

Høring af Trafikplan for den statslige jernbane 2023

Ifølge Lov om trafikselskaber skal der udarbejdes en trafikplan for den statslige jernbane. Trafikplanen skal redegøre for statens overvejelser og prioriteringer for den jernbanetrafik, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten. Trafikplanen har fokus på at skabe en fælles vidensramme for trafikale overvejelser på statsligt, regionalt og lokalt niveau. Planen giver et overblik over besluttede projekter på baneområdet og sandsynlige trafikale og passagermæssige effekter.

Trafikplan for den statslige jernbane 2023 er i høring frem til 10. maj.

Høringssvar sendes til info@trafikstyrelsen.dk, gerne cc til sia@trafikstyrelsen.dk

Der er åbent informationsmøde om trafikplanen 19. april 2023 kl. 10.30-12. Mødet holdes i Trafikstyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, lokale MC4 (stueetage, samme som receptionen).  Tilmelding til informationsmødet gerne senest 13. april til Signe Arrhenius, sia@trafikstyrelsen.dk.