Trafikplan for den statslige jernbane

Høring af Trafikplan for den statslige jernbane 2023

Ifølge Lov om trafikselskaber skal der udarbejdes en trafikplan for den statslige jernbane. Trafikplanen skal redegøre for statens overvejelser og prioriteringer for den jernbanetrafik, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten. Trafikplanen har fokus på at skabe en fælles vidensramme for trafikale overvejelser på statsligt, regionalt og lokalt niveau. Planen giver et overblik over besluttede projekter på baneområdet og sandsynlige trafikale og passagermæssige effekter.

Trafikplan for den statslige jernbane 2023 var i høring frem til 10. maj. Høringssvarene kan læses her.

Trafikstyrelsen vil nu gennemgå de mange høringssvar og indarbejde eventuelle ændringer i Trafikplan for den statslige jernbane 2023. Den færdige trafikplan bliver offentliggjort når transportministeren har godkendt planen.

Senest opdateret 23-05-2023