Trafikplan for den statslige jernbane

Trafikplan for den statslige jernbane 2023 

Trafikplan for den statslige jernbane 2023 er nu offentliggjort. Trafikplanen giver et overblik over besluttede projekter og udviklingen på den statslige jernbane.

Trafikplan for den statslige jernbane 2023 er den fjerde i rækken, der har til formål at give et sammenhængende overblik over den forventede udvikling på jernbanen i de kommende år.

Trafikplanen beskriver rammerne for trafikken, de indgåede kontrakter og hvilke politiske beslutninger om anlæg og togmateriel der er truffet.

I forhold til anlæg og togmateriel er det forventningen, at de største projekter med nye baner, signaler og elektriske tog er gennemført omkring 2030. Herefter vil S-banen gradvist blive automatiseret i perioden frem mod 2040.

Prognosen for passagertallene frem til 2035 er baseret på en fremskrivning af den nuværende trafik, hvor toginvesteringerne samlet set ventes at påvirke passagertallene positivt i en grad, der afhænger af den generelle samfundsøkonomiske udvikling.

Senest opdateret 28-11-2023