Strategisk analyse af vigespor på Svendborgbanen

Senest opdateret 22-02-2023

Trafikstyrelsen gennemfører en strategisk analyse, af mulige forbedringer af togdriften på Svendborgbanen, herunder hvordan forbedringer kan understøttes af bedre krydsningsmuligheder ved anlæg af vigespor.