Strategisk analyse af vigespor på Svendborgbanen

Trafikstyrelsen gennemfører en strategisk analyse, af mulige forbedringer af togdriften på Svendborgbanen, herunder hvordan forbedringer kan understøttes af bedre krydsningsmuligheder ved anlæg af vigespor.

Senest opdateret 07-11-2023