Bornholmeranalysen

I forbindelse med infrastrukturplan 2035 er det politisk besluttet at udarbejde en analyse af den nuværende trafikbetjening af Bornholm og alternative transportmuligheder.

Trafikstyrelsen har – efter dialog med transportaktører og Trafikkontaktrådet - udarbejdet denne analyse af den nuværende trafikbetjening af Bornholm samt alternative og grønnere transportmuligheder.

Analysen indeholder, efter opbakning fra forligskredsen bag den politiske aftale om færgebetjeningen af Bornholm, også en evaluering af færgebetjeningen.

Kommissoriet for undersøgelsen er samlet i tre hovedtemaer:

 

  • Trafik, pris og kapacitet
  • Alternative transportmuligheder
  • Muligheder for grøn omstilling

 

Analysen består af 10 delanalyser, der er sammenfattet i en hovedrapport.

De 10 delanalyser tager udgangspunkt i et basisscenarie, der beskriver udviklingen i trafikale, demografiske og økonomiske faktorer for Bornholm. Som et tillæg til basisscenariet er der udarbejdet en basisfremskrivning af transportbehovet til og fra Bornholm frem til 2040.

Her kan du læse hele Bornholmeranalysen, Bilag til Bornholmeranalysen og kommissoriet.