Hvad betyder ændringerne i den nye postlov?

19-12-2023

Folketinget har vedtaget en ny postlov, der medfører, at den landsdækkende postomdeling fra 1. januar 2024 som udgangspunkt bliver overladt til flere postfirmaer på markedet. Her kan du læse om alle de væsentlige ændringer.

Den nye postlov er en udmøntning af den politiske aftale om den fremtidige indretning af postsektoren, der blev indgået 27. juni 2023.

Postloven medfører helt overordnet, at den landsdækkende postomdeling som udgangspunkt bliver overladt til flere postfirmaer på markedet.

Post til øsamfund, blindepost og udlandspost fortsætter som hidtil, men bliver fremover varetaget af postvirksomheder, der har vundet et specifikt udbud på opgaven.

Postvirksomheder, der håndterer og leverer adresserede pakker i henhold til en kontrakt med afsenderen, bliver også omfattet af postloven.

Desuden bliver reglerne for placering af brevkasser i landzoner ændret.

Oversigt over væsentlige ændringerne i postloven:

  • Befordringspligten bliver ophævet for pakker og breve m.m. Det bliver dermed som udgangspunkt overladt til flere postfirmaer på markedet at levere landsdækkende postbetjening af pakker og breve, dagblade, magasinpost m.m.
  • Postbetjeningen af øsamfund, blindepost og udlandspost vil blive sendt i udbud, så postvirksomheder på markedet kan byde på at varetage opgaverne. 
  • Den såkaldte 50-meter regel i landzonerne bortfalder, hvilket betyder, at brevkasser på landet skal opsættes ved indkørslen fra offentlig vej eller privat fællesvej. 
  • Trafikstyrelsen vil overvåge, om markedet leverer landsdækkende posttjenester til ensartede priser, uanset hvor borgerne bor geografisk. 
  • Der bliver etableret et ”sikkerhedsnet”, hvis de godkendte postfirmaer på markedet mod forventning, ikke leverer landsdækkende post. Konkret vil transportministeren i dette tilfælde kunne udpege en postvirksomhed, der mod betaling skal håndtere problemstillingen. Staten er nemlig forpligtet til at sikre landsdækkende posttjenester til borgere og virksomheder. 
  • Trafikstyrelsen vil fremover udstede postbefordringstilladelser til lokale eller landsdækkende postvirksomheder, hvor det er en betingelse, at firmaerne kan levere landsdækkende indsamling og omdeling af breve og pakker til ensartede priser for standardprodukter.