TS6020103-00034

Placering af 25 jordankre ved Kvæsthusmolen, Københavns Havn

08-12-2014

I forbindelse med etableringen af et underjordisk parkeringsanlæg ved Kvæsthusmolen i København Havn etableres der spunsvægsfangedæmninger rundt om byggegruben. I anlægsfasen placeres der 25 jordankre under havnebunden.

Senest opdateret 28-06-2024