TS6020199-00015

Overdragelse af flydebro i Københavns Havn

12-06-2014

Til evakueringsformål for ansatte i FN-byen etableres en flydebro ud for ejendommen matr.nr. 1b Frihavnskvarteret, København. By & Havn overtager ejerskabet af den pågældende flydebro.

Senest opdateret 28-06-2024