TS6020103-00005

Opfyld i Aarhus Havn

09-05-2014

Der gives tilladelse til opfyld i alt 550.000 m3 jord i Aarhus Havn Opfyldningen vil primært ske fra land. Opfyldningen ligger inden for Aarhus Havns dækkende værker og planlægges opfyldt med overskudsjord med henblik på at udnytte arealerne til terminalområde for bl.a. en kommende færgeterminal.

Senest opdateret 28-06-2024