TS6020103-00040

Renovering og forstærkning af kaj i Thyborøn Havn

27-11-2014

Projektet omfatter en renovering og forstærkning af 150 meter kaj i Thyborøn Havn. Projektet udføres som et bolværk med stålspuns, der nedbringes umiddelbart foran det eksisterende bolværk. Den nye spuns forankres til ny ankerspuns i baglandet. Bag spunsen etableres et pælebåret betondæk, som skal aflaste spunsen. Dækket har en bredde af ca. 11 meter.

Senest opdateret 28-06-2024