TS6020103-00021

Udvidelse af kaj- og moleanlæg på Skagen Havn

15-10-2014

For at give plads til en ny redningsbygning gives der tilladelse til udvidelse af kaj- og moleanlæg på Skagen Havn. Der gives derved tilladelse til inddrages af 301 m2 søterritorium til land. Ydermere giver der tilladelse til etablering ny bro på Skagen Havn udført som sandopfyldt spunsvægge.

Senest opdateret 28-06-2024