Journalnummer TS50801-00014

Ny placering af antennemast i Banedanmarks GSM-R program

2017

Formålet med projektet er at udskifte det nedslidte analoge radiokommunikationssystem med ny teknologi. Til dette formål blev det vurderet, at en ny antennemast skulle opføres.