Journalnummer TS50801-00010

Ændring i nedlæggelse af jernbaneoverkørsler Tønder og Bramming

05-09-2017

Formålet med projektet er at skabe bedre sikkerhed omkring jernbaneoverkørslerne, samt at forbedre arbejdsforholdene for lokoførerne nedlæggelse af i alt ti usikre jernbaneoverkørsler, samt opgradering af en overgang. I forbindelse med de besigtigelsesforretninger, der er foretaget, har det vist sig nødvendigt at ændre i projektet i forhold til det oprindeligt planlagte.