Journalnummer TS6040203-00130

Tilladelse til ændring af etape 1 i udvidelse af Rønne Havn

06-12-2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 16. oktober 2018 fra Rønne Havn A/S om ændring af den mængde materialer, der skal uddybes og klappes i forbindelse med anlægsarbejdet med udvidelse af havnen i Rønne.