Journalnummer TS6020199-00040

Etablering af en flydebro med to gangbroer placeret ved Kalvebod Brygge

01-02-2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget en ansøgning af 19. november 2017 fra Copenhagen Entertainment Unit om tilladelse til at etablere en flydebro med to gangbroer placeret ved Kalvebod Brygge, Københavns Havn.