Journalnummer TS6040102-00009

Etablering af kajakpolo-anlæg ved matrikel nr. 64, Amagerbros Kvarter

10-01-2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget en ansøgning af 16. november 2017 fra Bryggens Kajakpolo om tilladelse til at etablere et kajakpoloanlæg ved matrikel nr. 64, Amagerbros Kvarter.