Journalnummer TS6040203-00128

Støbning af bundplade i Aalborg Havn

27-11-2018

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har den 8. oktober 2018 modtaget en ansøgning fra Aalborg Kommune/Aalborg Havn om tilladelse til støbning af en beton-bundplade i Aalborg Havn langs kaj nr. 4041.