Journalnummer TS6040103-00029

Tilladelse til etablering af midlertidig opfyldning ved Christiansholms Ø (papirøen) i Københavns Havn.

13-11-2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget ansøgning af 28. juni 2018 om tilladelse til ændring af projekt vedrørende etablering af midlertidig opfyldning ved Christiansholms Ø (papirøen) i Københavns Havn.