Journalnummer TS6040202-00028

Tilladelse til etape 3 i udvidelse af Skagen Havn

23-10-2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har d. 4. marts 2017 modtaget ansøgning fra Skagen Havn, om etablering af etape 3 i udvidelsen af Skagen Havn.