Journalnr. TS6040199-00034

Affendring af kaj nr. 684 og 685 på Refshaleøen

05-02-2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget en ansøgning, fra Nettobådene A/S om etablering af en anløbsbro for selskabets sightseeing både ved Refshaleøen, Kaj 684 og 685 i Københavns Havn.

Vedhæftet er ansøgning fra Havnens Skibsreparationer A/S /Nettobådene om at sætte 18 spuns op langs kaj 684 og 685 (se oversigtskort i vedhæftede dokumenter)  for at beskytte bådene når de ligger til på Reshaleøen. Det er oplyst, at arbejderne skal udføres fra land.

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg på søterritoriet i Københavns Havn, jf. § 24, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for en VVM-screening grundet projektets små dimensioner, forholdsvis lille udstrækning og projektets beliggenhed ved eksisterende kaj og spuns.

Styrelsen vil dog gerne høre ovennævnte høringsparter, om der er forhold, som styrelsen i øvrigt skal være opmærksom på i forhold til projektet, såsom fx ledninger, kabler eller andet.