Journalnr. TS6040203-00164

Boringer i Thyborøn Havn

04-03-2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af fra Thyborøn Havn, om tilladelse til at foretage geotekniske boringer og CPT (Cone Penetration Test) i Thyborøn Havn i forbindelse med anlæg af nye kajanlæg.

Til hørings- og orienteringsparter

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedhæftede ansøgning af fra Thyborøn Havn, om tilladelse til at foretage geotekniske boringer og CPT (Cone Penetration Test) i Thyborøn Havn i forbindelse med anlæg af nye kajanlæg. Kajanlægget har tidligere gennemløbet en miljøkonsekvensvurdering. Denne indeholdt dog ikke boringerne.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning i havne, jf. § 2 i Lov om havne (LBK nr. 457 af 23/05/2012).

Boringer og CPT (Cone Penetration Test)  udføres fra borerig på flåde med jack-up. Varigheden af de geotekniske undersøgelser anslås til 2-3 uger. Undersøgelserne forventes udført i for

perioden 1. marts 2020 til 31. marts 2020.

Eventuelle bemærkninger til projektet bedes indsendt senest den 28. februar 2020 til VVM@tbst.dk cc geag@tbskt.dk med henvisning til journalnummer TS6040203-00164.

Det bemærkes, at man ved at afgive høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse.

Hvis bemærkninger ikke er modtaget ved fristens udløb, går styrelsen ud fra, at der ikke haves bemærkninger til ansøgningen, hvilket vil blive lagt til grund i den videre sagsbehandling.