Journalnummer TS6040102-00024

Afgrænsningsnotat for etablering af Lynetteholm

30-09-2020

Hermed offentliggøres endelig afgrænsningsnotat for udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport for Lynetteholm.