Journalnr. TS6040102-00024

Afgrænsningsnotat for etablering af Lynetteholm

30-09-2020

Hermed offentliggøres endelig afgrænsningsnotat for udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport for Lynetteholm.

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen sendte d. 7. juli et udkast til afgrænsningsudtalelse for miljøkonsekvensrapporten for Lynetteholm i høring hos berørte myndigheder.

Der er efterfølgende udarbejdet dokumentet "Tilføjelser til afgrænsningsudtalelsen".

Den endelige afgrænsningsudtalelse består således af to dokumenter.