Journalnr. 2021-003903

Afgrænsningsnotat for udvidelse af Avernakke Pier ved Nyborg

25-10-2021

ADP A/S ønsker at etablere en ny supplerende kajplads ved den eksisterende anlægspier ved Avernakke i Nyborg Fjord, således at der kan anløbe 2 skibe ad gangen med dybgang på 9 m.

Den supplerende kajplads etableres ved at udbygge den eksisterende pier.

Pieren er beliggende i Nyborg Fjord, syd for Koppers A/S behandlingsanlæg.

Da pieren kan anløbes af skibe over 1350 brt. projektet omfattet af bekendtgørelse nr. 517 af 24/03/2021, bilag 1 pkt. 8 b og der skal derfor gennemføres en miljøkonsekvensvurdering.

Bygherre har jf. bekendtgørelsens §9 anmodet Trafikstyrelsen om en afgrænsningsudtalelse. Trafikstyrelsen har i samarbejde med bygherre derfor udarbejdet vedlagte afgrænsningsnotat, som har været i høring i perioden 23. august - 13- september 2021. Notatet indeholder myndighedernes forventninger til indholdet af miljøkonsekvensrapporten.