journal nr.: 23/14451.

Udvidelse af Rønne Havn, etape 4 – høring vedrørende afgrænsning af miljøkonsekvensrapport

07-07-2023

Rønne Havn A/S vil gerne udvide Rønne Havn med en multifunktionskaj, der kan anløbes af fartøjer på over 1350 tons. Projektet er derfor obligatorisk miljøvurderingspligtigt.

Både Bornholms Regionskommune og Trafikstyrelsen har myndighedsopgaver i projektet.

Bornholms Regionskommune og Trafikstyrelsen fremlægger i denne høring et udkast til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten.

Bornholms Regionskommune og Trafikstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med spørgsmål, bemærkninger eller forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapporten.

Bornholms Regionskommune skal både udarbejde kommuneplantillæg, lokalplan og tilladelse til landsiden af projektet. Det vil sige de anlægsaktiviteter der foregår på land, for eksempel forberedende arbejder på land og anlægstrafik på land, samt alle aktiviteter på land i driftsfasen. Det gælder også driften af de nye områder, som vil blive etableret med projektet.

 

Trafikstyrelsen skal udarbejde en tilladelse vedrørende vandsiden af projektet. Det er den del, der foregår indenfor havnens moler, for eksempel uddybning af havnebassin, etablering af ydermole samt etablering af nye kajvægge og opfyldning af havnebassinet.

Bornholms Regionskommune og Trafikstyrelsen vil gennemføre miljøvurdering af kommuneplantillæg, lokalplan, tilladelse til landsiden af projektet og tilladelse til vandsiden af projektet i en samlet procedure.

 

Bemærkninger, spørgsmål og forslag skal være modtaget senest 15. august 2023.

 

Bemærkningerne kan sendes til Bornholms Regionskommune pr. e-mail til nmf@brk.dk. Bemærkningerne kan også sendes som almindeligt brev til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge.

I mailen eller brevet skal du henvise til journal nr.: 23/14451.

Bornholms Regionskommune modtager alle høringssvar. Når den offentlige høring er afsluttet, vil Bornholms Regionskommune og Trafikstyrelsen gennemgå høringssvarene og fordele høringssvarene efter myndighedsområde.

 

Bornholms Regionskommune og Trafikstyrelsen behandler de indkomne spørgsmål, bemærkninger og forslag. Herefter beslutter Bornholms Regionskommune og Trafikstyrelsen den endelige afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten. Resultaterne af høringen vil fremgå af den endelige afgrænsning.

 

Rønne Havn A/S vil derefter udarbejde en miljøkonsekvensrapport, der indeholder de oplysninger, den endelige afgrænsning stiller krav om.

Miljøkonsekvensrapporten bliver efterfølgende sendt i en ny offentlig høring sammen med forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan, udkast til tilladelse til landsiden af projektet samt udkast til tilladelse til vandsiden af projektet.

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Bornholms Regionskommune eller Trafikstyrelsen inden du afgiver høringssvar. Du kan kontakte:

Bornholms Regionskommune

Mette Nordvig Sonne

Tlf: 56 92 21 61

 

Trafikstyrelsen

Gert Agger

Tlf: 41 78 03 08 eller

Nina Teilmann

Tlf: 41 78 03 38