Journalnummer 2022-096653

Miljøkonsekvensrapport for bevarelse af produktionsområdet ved Rødbyhavn

2023

Femern A/S ønsker på baggrund af infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021 at bevare produktionsområdet ved Rødbyhavn (elementfabrik og arbejdshavn mv.) efter anlæg af Femern Bæltforbindelsen er gennemført.

Femern A/S ønsker på baggrund af infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021 at bevare produktionsområdet ved Rødbyhavn (elementfabrik og arbejdshavn mv.) efter anlæg af Femern Bæltforbindelsen er gennemført.

I Femern Bælt-projektet som er vedtaget af lov nr. 575 af 4. maj 2015 forudsættes etableringen af et produktionsområde ved Rødby-havn, herunder en elementfabrik og en arbejdshavn, hvor produktionen af tunnelelementerne til sænketunnelen mellem Rødbyhavn og Puttgarden på Femern foregår. I samme anlægslov forudsættes at dette område nedtages når produktionen er færdiggjort.

For at kunne bevare produktionsområdet ved Rødbyhavn med henblik på produktion af betonelementer til fremtidige infrastrukturprojekter, er det nødvendigt at udføre en miljøkonsekvensvurdering.

Trafikstyrelsen varetager miljøvurderingsproces jf. Bekendtgørelse nr. 309 af 16/03/2023 om delegation af kompetencen i kapitel 2 a i lov om offentlige veje m.v. til Femern A/S. projektet skal vedtages endeligt vedtages ved anlægslov.

Femern A/S har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport som hermed sendes i offentlig høring i otte uger.

Eventuelle bemærkninger til rapporten bedes indsendt senest den 18. august 2023 til vvm@trafikstyrelsen.dk cc tmsj@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2022-096653.

Trafikstyrelsens har efter den offentlige høring udformet et høringsnotat med tilhørende bilag. Projektet skal endeligt vedtages ved anlægslov og på denne baggrund udsteder styrelsen ikke en administrativ tilladelse