Natarbejde i forbindelse med bygning af DSB værksted i Aarhus

2023

DSB har ansøgt Trafikstyrelsen om tilladelse til at udføre natarbejde i forbindelse med levering af skinner til værkstedsbyggeriet i Logistikparken ved Årslev, Aarhus kommune.

DSB har ansøgt Trafikstyrelsen om tilladelse til at udføre natarbejde i forbindelse med levering af skinner til værkstedsbyggeriet i Logistikparken ved Årslev, Aarhus kommune. Natarbejdet udføres i perioden 8.januar 2024 til og med 13. januar 2024. DSB ønsker at aflæsse skinner i ovennævnte periode om natten idet det ikke er muligt at lukke sporet i dagtimerne.

 

Natarbejde i den pågældende periode er ikke tilladt iht. den tilladelse Trafikstyrelsen udstedte d. 25. marts 2022 til sporanlæg i forbindelse med DSB’s værksted i Logistikparken ved Årslev, Aarhus kommune. Trafikstyrelsen skal derfor på baggrund af en miljøvurdering af forholdene udstede en tilladelse til arbejdet.

 

Arbejdet herunder støjudbredelsen er beskrevet i vedlagte bilag til ansøgningen.

 

DSB vil tilbyde direkte berørte lodsejere kompensation for generne.

 

Trafikstyrelsen vurderer på det forliggende grundlag ikke, at der vil være væsentlige miljømæssige gener forbundet med arbejdet, da der er tale om en begrænset periode og der tilbydes økonomisk kompensation eller midlertidig ophold andetsteds.

 

Inden Trafikstyrelsen træffer afgørelse i sagen skal vi bede om eventuelle kommentarer senest 15 december 2023. Bemærkninger bedes sendt til vvm@trafikstyrelsen.dk.