Arbejdsulykker

Senest opdateret 10-02-2022

Trafikstyrelsen udarbejder hvert år en statistik over arbejdsulykker på baggrund af de indrapporterede arbejdsskader.

Arbejdsulykker 2021

I forhold til 2020, hvor der siden afslutningen af året blev indrapporteret nogle yderligere tilfælde af Covid-19 tilfælde, så er der ikke de store forandringer i antal anmeldte ulykker i 2021, som alt i alt stadig er meget lave. Dette forhold bør skærpe fokus i branchens selskaber, på om alle ulykker nu også når at blive anmeldt. Trafikstyrelsen vil i hvert fald fremover lægge flere kræfter ind på at undersøge det forhold og oplyse om både lovgivningens rammer herfor, samt vigtigheden bag anmeldelserne, der først og fremmest skal sikre de ansatte hjælp efter f.eks. mén eller til rehabiliterings forløb. En arbejdsskade skal anmeldes indenfor ni dage efter hændelsen.

Der er intet markant at sige om hvilken del af kroppen der i de anmeldte ulykker i 2021 har været ekstraordineret udsat og lig 2020 var Covid-19 den dominerende årsag og har derfor ramt de enkelte på forskellig vis, med mere eller mindre sygdomstypiske forløb. Af samme grund afspejler varigheden på uarbejdsdygtigheden sig også med en større andel af forløb over de fem ugers fravær.

 

Gå til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (nyt vindue)