Arbejdsulykker

Trafikstyrelsen udarbejder hvert år en statistik over arbejdsulykker på baggrund af de indrapporterede arbejdsskader.

Arbejdsulykker 2023

Da der på trods af en øget fokus på området under tilsynene, ikke er flere end 8 ulykkesanmeldelser for hele året 2023, er det vanskeligt at udtale sig sikkert om tendenser og mønstre. I år vil Trafikstyrelsen derfor ikke kommentere yderligere på ulykkerne, andet end at der har været en overvægt af dem i januar måned, som kunne tyde på at der er ekstra travlt i den periode.

Der vil fortsat være stor opmærksomhed på ulykkesområdet og især af rapportering til os i Trafikstyrelsen, foruden at vi fremadrettet vil gøre endnu mere for at uddybe, hvilke områder der er omfattet. Således er der også pligt til f.eks. at anmelde arbejdsbetingede lidelser, hvor bl.a. det psykiske arbejdsmiljø også hører til.

Trafikstyrelsen henviser nedenfor til gode redskaber, til både analyse og forebyggelse af arbejdsulykker, samt skemaet, der skal benyttes til selve anmeldelsen til Trafikstyrelsen:

Senest opdateret 21-11-2023