Vejledninger om arbejdsmiljø

Kontakt os

 

Trafikstyrelsen udgiver i samarbejde med Arbejdsmiljørådet for Luftfart løbende en række arbejdsmiljøvejledninger.

Vejledningerne beskriver, hvordan reglerne i lovgivningen om arbejdsmiljø skal fortolkes. De er ikke bindende for virksomhederne, arbejdsmiljøorganisationerne eller andre, men  bygger på regler (lov, bekendtgørelser og BL’er), som er bindende.

En arbejdsmiljøvejledning indeholder typisk oplysninger om arbejdsmiljøreglerne og/eller anbefalinger om, hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres. En arbejdsmiljøvejledning kan bruges til at:

  • Uddybe og forklare ord og formuleringer i reglerne
  • Give eksempler på, hvordan kravene i reglerne i praksis kan efterkommes
  • Forklare lovgivningens områder og sammenhæng mv.


Arbejdsmiljøvejledninger

Du kan finde alle vejledninger om arbejdsmiljø på publikationsdatabasen

Gå til publikationsdatabasen for vejledninger om arbejdsmiljø (nyt vindue)

Senest opdateret 17-11-2023