Regler for arbejdsmiljø indenfor luftfart

På arbejdsmiljøområdet er det kapitel 4 A i Luftfartsloven samt Arbejdsmiljøbekendtgørelsen, som er gældende. Området reguleres i høj grad af EU direktiver, som styrelsen implementerer i gældende lovgivning.

Kapitel 4 A i Luftfartsloven indeholder de overordnede bestemmelser om arbejdsmiljø ombord i luftfartøjer. Transportministeren har overdraget beføjelserne til os. Dog er det fortsat Transportministeren, som nedsætter Arbejdsmiljørådet for Luftfart og beskikker formand, medlemmer og stedfortrædere.

Arbejdsmiljøbekendtgørelserne er udstedt i medfør af Luftfartsloven og består af følgende:

  • Bekendtgørelse 157 om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere
  • Bekendtgørelse 158 om arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområde
  • Bekendtgørelse 159 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet
  • Bekendtgørelse 1466 om biologiske agenser og arbejdsmiljø på luftfartsområdet
  • Bekendtgørelse 161 om brug af personlige værnemidler
  • Bekendtgørelse 670 om grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdet
  • Bekendtgørelse 18 om besætningsmedlemmers udsættelse for støj
  • Bekendtgørelse 340 om arbejdsmedicinske undersøgelser
  • Bekendtgørelse 617 om besætningsmedlemmers eksponering for vibrationer
  • Bekendtgørelse 527 om psykisk arbejdsmiljø på luftfartsområdet

 

Arbejdsmiljøbekendtgørelser

I styrelsens lovliste kan du hente og se alle arbejdsmiljøbekendtgørelserne

Se mere

Senest opdateret 17-11-2023