Arbejdsulykker

Sidst opdateret 05/11/2021
Trafikstyrelsen udarbejder hvert år en statistik over arbejdsulykker på baggrund af de indrapporterede arbejdsskader.

Arbejdsulykker 2020

Grundet Danmarks- og luftfartens nedlukning under pandemien, har Trafikstyrelsen valgt ikke at kommentere de få ulykker i 2020 til sammenligning, udover at fire af de i alt fem anmeldte ulykker var Covid-19 relateret (se statistik).

Statistik

Arbejdsulykker Statistik 2020

Anmeldelse

Anmeldelse af arbejdsulykke mv. til TBST og forsikringsselskabet/Arbejdsskadestyrelsen

Ansøgningsskema for anmeldelse af arbejdsulykke.
Rapport

Arbejdsmiljørådet for Luftfart kommenterer NFA-rapporten om arbejdsulykker blandt piloter og kabinepersonale om bord på dansk indregistrerede fly.

Arbejdsmiljørådet for Luftfart har på sit seneste møde debatteret NFA-rapporten og er på baggrund heraf fremkommet med en række anbefalinger.