Journalnummer TS6040203-00124

Tilladelse til udvidelse af mole Nykøbing Mors Havn

02-10-2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 9. august 2018 modtaget ansøgning fra Morsø Kommune, der ansøger om renovering af en 100 m lang og 20 m bred eksisterende stenmole ved nordmolen samt etablering af molehoved på Nykøbing Havn.