Journalnr. TS6020103-00146

Placering af bådebro ved Sluseholmen

22-01-2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er blevet opmærksom på at vedlagte ansøgning om en bådebro til søspejderne Havets helte ikke er blevet færdigbehandlet.

Broen er angiveligt færdigbygget i november 2016 og har ikke været til gene i den tid den har været i brug.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen agter at lovliggøre broen efter jf. § 24, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser bedes indsendt senest 18. januar 2019 til info@tbst.dk med henvisning til journal nr. TS6020103-00146.